Denmark: Qofka dalbada in uu dalkiisii ku noqonayo celinayana sharcigiisa waxa uu helayaa lacag ka badan 30,000 $